VEDOUCÍ OBORU MgA. Eva Blahůšková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha – obor Keramika a porcelán

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

praktická cvičení

 

KONTAKT

email: blahuskova@supsuh.cz

BcA. Vilém Čech

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, obor Výtvarná umění – restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

technologie, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: cech@supsuh.cz

Igor Chrástek

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

praktická cvičení

 

KONTAKT

email: pospisil@supsuh.cz