LITERÁRNÍ ÚSPĚCH 13. 3. 2018

Jan Burk, žák 4. ročníku oboru Multimédiální tvorba, získal třetí místo v celostátní literární soutěži Můj svět v kategorii Próza nad 18 let. Soutěž je tradiční akcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku. Je určena mladým začínajícím autorům i těm, kdo rádi píší, aniž by psaní bylo jejich povoláním. Hlásí se do ní velký počet soutěžících z nejrůznějších míst celé České republiky. Soutěží se v próze i poezii, obě kategorie jsou dále rozděleny podle věku.

Oceněnou povídku si můžete přečíst zde.

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 26. 2. 2018

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na pondělí 26. března 2018. Druhé kolo pro školní rok 2018/2019 se týká oborů Kamenosochařství, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Průmyslový design. Přihlášku je nutno podat do 12. 3. 2018. Podrobné informace naleznete v přiložených kritériích. 

kriteria.pdf, přihláška ke stažení, přihláška - verze pro tisk

MULTIMÉDIA V PRAZE 8. 3. 2018

Ve dnech 12. - 13. 2. 2018 navštívili žáci 1. a 2. ročníku oboru Multimedií Prahu, zde se v muzeu na Kampě seznámili s tvorbou našeho významného režiséra, kameramana a animátora Karla Zemana. Následovala komentovaná prohlídka po pražských památkách. Druhý den žáci navštívili stálou sbírku českého, zahraničního moderního a současného umění ve Veletržním paláci. Žáci měli příležitost se potkat s našim významným umělcem Krištofem Kinterou, který v tu dobu instaloval v Národní galerii svou plastiku.

FRANCOUZSKO-ČESKÉ SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ 8. 3. 2018

Normandský Le Havre hostí od února výstavu s názvem Un aller retour, které se účastní francouzští a čeští výtvarníci. Dva vyučující naší školy, Akad.mal. Miroslav Malina (obor Užitá malba) a Akad.soch. Zdeněk Tománek (obor Kamenosochařství) vystavují své práce, které bude možné od června 2018 zhlédnout ve Francouzském institutu v Praze, kam se výstava přesune. Bližší informace o výstavě, leták a reakce v tisku

FINÁLE SOUTĚŽE MŮJ PRVNÍ MILIÓN 27. 2. 2018

V rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ postoupily žákyně Jitka Uhříčková z oboru Multimédia a Lucie Mudráková z oboru Grafický design do finále soutěže Můj první milión. Vlastní podnikatelský záměr budou prezentovat před odbornou porotou 13. 3. 2018 v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. V prezentaci řeší konkrétní postup, který povede k realizaci záměru, stanovení cílových zákazníků, distribuci a místo prodeje,odhad tržeb na příští rok a vývoj produktu do dalších let.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 5.2. 2018

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení příjímacího řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete zde. Upozornění pro uchazeče, kteří se hlásili na dva obory: Z důvodu administrativní přehlednosti jste byli vedeni pod jedním číslem, Vaše číslo, pod kterým jste vedeni na druhém oboru, najdete vedle čísla, které znáte:zdepro nepřijaté - Proti výsledku přijímacího řízení můžete podat odvolání až po doručení písemného rozhodnutí. pro přijaté - Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly ředitel školy splnil povinnost mající právní důsledky oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (§ 60e odst. 1 a odst. 2, § 62 odst. 5, § 183 odst. 2 školského zákona), tzn. Písemné rozhodnutí v tištěné podobě na adresu bydliště přijatí uchazeči (zákonní zástupci nezletilých uchazečů) neobdrží. Informace o odevzdávání zápisového lístku naleznete zde. Na konci února bude vyhlášeno druhé kolo přijímacích zkoušek pro obory, které nebudou obsazeny.

BARUM FASHION 29. 1. 2018

V novém projektu Barum Fashion pracovali žáci oborů Design obuvi a Design oděvu s materiálem, který se používá při výrobě pneumatik.Textilní kord, tento čistě technický materiál, který má významné fyzikální vlastnosti, má i pozoruhodné vlastnosti vizuální. Stal se tak velkou inspirací a výzvou mladým výtvarníkům, kteří si musí umět poradit s každým materiálem. Vznikly modernistické oděvní kreace, které nejsou běžně nositelnými oděvy, ale ukazují na krásu materiálu, kterou by běžný uživatel v pneumatikách asi nehledal. Práce našich žáků budou ve vstupní hale Barumu vystaveny až do září. 

 
VÝSTAVA ŽÁKŮ GRAFICKÉHO DESIGNU 16.1. 2018

Žáci oboru Grafický design zvou všechny zájemce na vernisáž výstavy Litografie a jiné tisky, která se koná ve středu 17. 1. 2018 v 18:00 v Café Klášter v Napajedlích.
Vystaven bude výběr grafických listů a vystoupí grafické hudební duo Antonín Kotráš a Jana Dynková. Výstava potrvá až do 18. 3. 2018. 

PROVOZ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 15. 1. 2018

Školní knihovnu přebírá od ledna 2018 Mgr. Lenka Jančaříková, vyučující Českého jazyka a literatury (jancarikova@supsuh.cz). Možnost výpůjček je pro žáky školy zdarma a knihovna bude otevřena následovně:

PO 11:30 - 13:30

ÚT 11:30 - 13:30

ST 10:00 - 13:30

ČT 8: 00 - 10:30 a 11:30 - 13:30 

REPORTÁŽ Z VÁNOČNÍHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. 12. 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3. 12. 2017

Tvoříme vánoční atmosféru - koledy s angličtinou. Odkaz na video a fotky 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne na obou budovách školy v pátek 22. 12. 2017, v době od 10:00 do 16:00 hod. Na oborech si můžete prohlédnout klauzurní práce všech žáků. Uchazeči o studium mohou předložit ke konzultacím své výtvarné práce vyučujícím, kteří budou přítomni celý den.

Ve foyer hlavní budovy na Všehrdově ulici budou některé obory prodávat výrobky svých žáků a bude k dispozici malé občerstvení. Tešíme se na vás! 

POZVÁNKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM 15. 12. 2018

Vážení uchazeči o studium, byly vám odeslány pozvánky k talentovým zkouškám. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí volejte pro informace na tel. 572 551 500. 

Seznam uchazečů na středu 3. 1. 2018.

Seznam uchazečů na čtvrtek 4. 1. 2018

VÝSLEDKY VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 7. 12. 2017

Dne 7. 12. 2017 proběhly volby členů Školské rady.

Z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků byl zvolen Bolek Klička s počtem 30 odevzdaných platných hlasů. Druhého kandidáta, Šimona Žáka, volilo 8 zletitlých žáků.  

Za pedagogy byl zvolen Mgr. Pavel Adamík s počtem 13 odevzdaných platných hlasů. Druhého kandidáta, Akad.mal. Kamila Mikela, volilo 10 pedagogů. 

PLAKÁT Z UMPRUMKY NA FOLKLORNÍM FESTIVALU VE STRÁŽNICI 4. 12. 2017

Veronika Burešová ze 4.ročníku oboru Grafický design vyhrála v soutěži na tvorbu plakátu pro „73. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE 2018“, kterou vyhlásil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Gratulujeme!

 

PODZIMNÍ VÝSTAVY VE VÍDNI 29. 11. 2017

V sobotu 25. listopadu 2017 navštívilo 24 žáků napříč všemi ročníky a 3 naše absolventky hlavní podzimní výstavy v Albertině – unikátní kolekci z tvorby Raffaela Santiho a Pietra Breughela staršího, jednoho ze zakladatelů vlámské malby. V Leopoldově muzeu nás všechny okouzlila výstava Victora Huga The dark Romanticist – 60 něžných prací na papíře s motivy moře a architektonickými prvky, dále retrospektiva Ferdinanda Hodlera a dynamická expresivní figurativní malba Antona Koliga. Neminuli jsme ani oblíbené  Kunsthistorisches muzeum a ti, kteří měli ještě sílu, viděli i aktuální výstavu Rubensovy malby.

PRAHA A KUTNOHORSKO 29. 11. 2017

Žáci třetího ročníku absolvovali v termínu 7. – 10. listopadu 2017 tradiční a velmi vydařenou odbornou exkurzi do Prahy a na Kutnohorsko. Podrobnější zpráva z akce zde

 

PRAHA A KUTNOHORSKO fotogalerie 29. 11. 2017
VÝPAL KERAMIKY 28. 11. 2017

Ani mrazivé počasí neodradilo studenty oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu od výpalu keramiky venku v plamenné peci na dřevo. Výpal zboží z jemné kameniny probíhal 11 hodin na finální teplotu 1227°C. Keramický obor je vybaven 4 elektrickými pecemi, konstruovanou pecí pro vytápění plynem a již zmíněnou plamennou pecí na dřevo. 

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ BECHYNĚ 16. 11. 2017

Žačky oboru Keramika, Aneta Kolaříková a Aneta Kleinerová, se zúčastnily 21. ročníku točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Z celorepublikového výběru středních škol se umístily se svými výkony na 6. a 7. místě. Blahopřejeme. 

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA 13. 11. 2017

Žáci a pedagogové oboru Grafický design a oboru Užitá malba navštívili 18. října 2017 29. ročník Mezinárodního bienále ilustrací v Bratislavě. V Národní galerii viděli výstavu současné grafiky „drsná škola“ a expozici gotiky. V galerii Bibiana si prohlédli hravé interaktivní instalace věnované umění 20. stol. „Izby a ismy“. Na závěr se v soukromé galerii Nedbalka seznámili s expozicí slovenského umění 20. stol.

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA fotogalerie 13. 11. 2017
VERNISÁŽ UMPRUMKY NA HVĚZDĚ fotogalerie
UMPRUMKA NA HVĚZDĚ 17. 10. 2017

Přijďte se podívat na práce našich žáků všech devíti oborů do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vernisáž proběhne v úterý 24. 10. 2017 v 16:30 hodin a výstavu můžete navštívit až do 16. 11. 2017. 

EXKURZE NA BENÁTSKÉ BIENÁLE 2017 6. 11. 2017

Ve dnech 6. - 9. 10. 2017 zamířili naši žáci do italských Benátek, kde se odehrával 57. ročník La Biennale di Venezia (mezinárodní výstava současného výtvarného umění). Kromě Bienále (Giardini, Palazzu Bembo, Arsenale) navštívili žáci také světoznámou galerii moderního umění Collezione Peggy Gugenheim (Chagal, Calder,Brague, Picasso, Magritte). Následovala návštěva galerie tzv. benátské malířské školy 13. – 18. století, Galleria dell’Accademia (Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto, Veronese, Canaletto, Tiepollo). Samozřejmostí také byla komentovaná prohlídka benátských památek.

BENÁTSKÉ BIENÁLE fotogalerie
BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 24. 10. 2017

Bzenecké vinobraní bylo opět obohaceno o výtvarnou přehlídku, kterou pořádá Město Bzenec, Služby města Bzence ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy (SVUT JVM) – Unií výtvarných umělců ČR a Galerií výtvarného umění v Hodoníně, a letos i se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, která zde představila obory Keramika, Obuv, Oděv, Design, Malba a Multimédia. Výstava proběhla v termínu od 15. 9. do 1. 10. 2017. 

BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM fotogalerie 24. 10. 2017
EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017

V září absolvovali žáci čtvrtých ročníků jako každoročně nádhernou exkurzi po francouzských městech a pařížských galeriích. V průběhu desetidenního cestování navštívili Mety, Remeš, Giverny, Rouen, Étretat, Dinan, Carnac a Chartres. V Paříži strávili celé čtyři dny a kromě turistických památek se seznámili i s obsahem sbírek několika galerií ( Národní muzeum moderního umění v Centre George Pompidou, Picassovo a Rodinovo muzeum, muzeum Guimet, Orsay, Quai Branly, Orangerie a Louvre). 

FOTOGALERIE EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017
PLENÉR OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA Starý hrozenkov 11. 10. 2017
HRADIŠŤSKÁ UMPRUMKA výstava prací žáků 10. 10. 2017

Na výstavě s názvem ,,Hradišťská umprumka“, která právě probíhá v Radniční galerii v Kyjově, můžete zhlédnout mladou originální a nápaditou tvorbu našich žáků. Výstavu tvoří výběr z kolekcí autorské tvorby žáků oboru Design oděvu, Design obuvi, Multimédiální tvorby, Průmyslového designu a Keramiky. K vidění budou i kolekce, které získaly ceny na prestižních soutěžích mladého designu či na módních přehlídkách. Těšíme se na vaši účast.

PLENÉR RAJNOCHOVICE Průmyslový design a Užitá fotografie 9. 10. 2017

Obory Průmyslový design a Užitá fotografie trávili již tradičně druhý zářijový týden na výtvarném plenéru uprostřed Hostýnských vrchů v obci Rajnochovice. V rozmanitých přírodních exteriérech žáci malovali, kreslili a fotografovali zadané úkoly. Vytvářeli například studie struktur, portrétů, detailů přírodnin, architektury, krajiny i zvířat. 

FOTOGALERIE plenér Rajnochovice 9. 10. 2017
Exkurze pedagogů ve Studiu Barrandov Praha 5. 10. 2017

Dne 21. září se učitelé naší školy zúčastnili exkurze ve Studiu Barrandov v Praze. Součástí exkurze byla prohlídka výstavních prostor Filmpointu a především seznámení s jednotlivými ateliéry a fundusem rekvizit a kostýmů. Tato akce je součástí projektu Program výchovy nových talentů pro filmový průmysl ve Zlínském kraji, který vznikl ve spolupráci se Zlín film officem, Barrandov studiem a.s. a Zlínským krajem. Cílem této akce bylo přiblížit pedagogům jednotlivá řemesla spojená s filmem a možnost dalšího uplatnění pro žáky. Exkurze proběhla společně s učiteli Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích.

Barrandov
Stavba pece pro zakuřovanou keramiku 4. 10. 2017

Ve dnech 11. – 15. září postavili žáci oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu v areálu Parku Rochus keramickou pec, ve které se pro výpal zakuřované (černé) keramiky pálí dřevem. Studenti měli možnost vyzkoušet si šlapání hlíny, následné formování a celý proces výroby a sušení hliněných cihel, zdění hliněnou maltou s finální povrchovou úpravou hliněné stavby. Po vyschnutí pece proběhne během měsíce října první výpal. Odkaz na video.

Stavba pece pro zakuřovanou keramiku
Malování se speciální ZŠ v Uherském Hradišti 4. 10. 2017

Na konci září proběhla již tradiční a oblíbená akce "Malování v plenéru", které se zúčastňují pod vedením ak.mal. Miroslava Maliny žáci oboru Malba. Během podzimního dopoledne vznikla ve spolupráci žáků speciální ZŠ v Uherském Hradišti, klientů Zdravotně sociálního střediska Uherskohradišťské nemocnice a našich žáků výtvarná díla zachycující jak portréty, tak atmosféru areálu nemocnice. Vzniklé práce zdobí interiér budovy střediska. Odkaz na články a video z akce: https://www.nemuh.cz/doc/spolecne-malovani-potesilo-klienty-zdravotne-socialniho-strediska http://www.zsmssuh.cz/doc/2933/

 

 

Fotogalerie z "Malování v plenéru" 4. 10. 2017
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST 29. 8. 2017

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu.

Je určen zájemcům o studium na naší škole nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Zároveň je otevřen i pro širokou veřejnost. Více informací zde. Přihláška

 

Vítězství v mezinárodní fotosoutěži 27. 9. 2017

Terezie Fojtová, žákyně 4.ročníku oboru Multimédia, se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe.Hlavní myšlenkou je poukázat na krásu našeho světa. Letos soutěžilo více než 183 000 fotek, ze kterých porota volila jen ty nejlepší. Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií „Run Forest, run!“, kterou pořídila při návštěvě Islandu. Součástí ohodnocení byla i nemalá finanční částka, určená pro nákup fotografického vybavení. Gratulujeme! https://www.cewe-fotokniha.cz/blog/nejlepsi-fotografie-roku-2017-mezi-nejlepsimi-je-i-ceska-fotografka/

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017

Během Slavností vína a otevřených památek, které se v Uherském Hradišti konaly v rámci Dnů evropského dědictví 9. -10. 9. 2017, byla už poněkolikáté otevřena pro veřejnost bývalá hradišťská věznice. Společně s budovou naší školy, do šedesátých let minulého století justičním palácem, tvoří budova věznice jeden komplex. Je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a v České republice ojedinělým takto zachovaným objektem svého druhu. Ve spolupráci se spolkem Memoria (veznice.uh.cz), který se o důstojné využití areálu věznice zasazuje už mnoho let, vystavili žáci oboru Užitá malba své práce v prostorách vězeňských cel. Během Dnů evropského dědictví si přišlo věznici prohlédnout téměř 5 000 návštěvníků. Společně s dalšími výstavami uvnitř věznice tak návštěvníci shlédli i prezentaci našich žáků.

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017
DALŠÍ VAVŘÍNY PRO NÁVRHÁŘE OBUVI

Na jubilejním 50.ročníku mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO, konaného v srpnu v Brně, byly prezentovány úspěšné práce žáků oboru Modelářství a návrhářství obuvi. Vystavené modely se setkaly s velkým ohlasem u odborné veřejnosti a žákům naší školy byly slavnostně předány ceny nadace Jana Pivečky. Vítězem kategorie „Funny shoe“ se stala Kristýna Sofie Kolísková s netradičně pojatou obuví a šperkem ve tvaru listu. Ve stejné kategorii byl druhým místem oceněn opět náš žák Jan Machalínek, který pro svůj návrh kreativně využil odřezků usní z výroby. V kategorii „Young  spirit“ zvítězila s velkým náskokem Kateřina Přikrylová se svou maturitní prací – kolekcí dětské obuvi inspirovanou zvířátky. Druhé místo obsadil Lukáš Buček s experimentální kolekcí obuvi a velkolepých šperků tvarovaných z plexiskla. Stejně tak třetí kategorii, „Professional view“, určenou vyzrálejším designerům, vyhrála Uranbileg Altangerel, absolventka SUPŠ. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho zážitků a inspirací k další práci na Veletrhu LINEAPELLE v Miláně, kam se mají možnost za odměnu podívat.

KABO
Spolupráce s firmou Baťa 21. 9. 2017

Několikaměsíční spolupráce firmy Baťa s uherskohradišťskou umprumkou vyvrcholila v květnu slavnostním předáním cen v rámci akce Baťa Bullets, která proběhla ve třetím podlaží prodejny Baťa na Václavskem náměstí. Akce se zúčastnili žáci oboru Grafický design, Užitá fotografie a Multimédia, bylo vystaveno 24 prací a 5 vybraných autorů bylo oceněno. Díla žáků jsou též k vidění v prodejně Footshop na ulici Bubenská. Odkaz na článek o akci.

 

Spolupráce s firmou Baťa