VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 30. 3. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístek. Informace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

ZMĚNY V MATURITNÍ ZKOUŠCE 16. 3. 2021

Vážení maturanti,

prostudujte si změny pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 a případné dotazy směřujte na gabrhelikova@supsuh.cz.

 

ORGANIZACE MATURIT JARO 2021 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 2. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Průmyslový design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství. Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 29. března 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 12. března 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. DODATEK ke kritériím - přijetí 1 uchazeče i na obor Užitá fotografie

Přihláška ke stažení

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4. 3. 2021

Ke 4. březnu 2021 byla v NEN zveřejněna výzva k podání nabídky k restaurování vstupních dveří do objektu Střední uměleckoprůmyslové školy.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

DISTANČNÍ VÝUKA 7.1.2021

Milí umprumáci,
v reakci na dnešní prohlášení vlády vám musím s lítostí sdělit, že distanční výuka bude pokračovat i následující 2 týdny, nejméně do 22. ledna 2021. Sledujte prosím MS Teams a mějte trpělivost. Pololetní hodnocení bude zapsáno nejpozději 27.1. do Bakalářů, výpis z vysvědčení dostanete po návratu do školy.
Žáci, kteří bydlí na internátu, si mohou přijet pro věci vždy v pondělí od 9 do 11h. Paní vedoucí Haláčová ​vzkazuje, že máte při příchodu zazvonit, budova bude zamčená.
Přeji vám hodně optimismu.
Věra Gabrhelíková​, zástupkyně ředitele

ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA 1. 12. 2020

Milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 přechází výuka na rotační formu - ve škole se po týdnech střídají vybrané třídy. Čtvrté ročníky jsou ve škole oba dva týdny. Učit se bude podle běžného rozvrhu. Jídelna i internát bude v provozu.

7.-11.12. - ve škole bude 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2. B
14.-18.12 - ve škole bude 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

V pondělí a v úterý před Vánoci se ve škole vystřídáte podle oborů, teoretická výuka už nebude a den (8 -15 h) strávíte v ateliéru. 21. 12. - design, obuv, oděv, grafika, multi 22. 12. - fotka, malba, keramika, socha

 

 

 

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VÝUKY 20. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena možnost prezenční výuky čtvrtých ročníků a 1.-3.ročníky budou docházet na praktické vyučování na oboru. Podrobné informace o organizaci výuky byly zaslány žákům i rodičům prostřednictvím systému Komens v Bakalářích. 

Jídelna bude v provozu celý týden a internát otevře v úterý 24. 11. v 8:00 hodin.

V případě dotazů pište na gabrhelikova@supsuh.cz

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠKY a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří, které měly být 16. a 17. října, bohužel rušíme a uskuteční se hned po otevření škol. Těšíme se na vás! 

Vymýšlíme pro vás nějakou virtuální náhradu.

PŘIHLÁŠKY ke studiu přijímáme do 30. listopadu 2020 a aktuálně preferujeme zasílání poštou na adresu školy - Všehrdova 267, Uherské Hradiště 686 01. Potvrzení od lékaře je možno dodat k přihlášce později, pokud máte kvůli koronaviru potíže lékaře kontaktovat.

Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna 2021.

KRITÉRIA k přijímacímu řízení

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

 

UŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Kancelář bude v období uzavření školy otevřena (např. pro potvrzování přihlášek na VŠ) následovně:

 

PONDĚLÍ 8-13 hodin

STŘEDA 8-13 hodin

PÁTEK 8-13 hodin

 

paní Matoušková, telefon: +420 / 572 551 500

MATURITA JARO 2021 27. 10. 2020

Vážení maturanti,

prostudujte si informace, které se týkají jarního termínu maturit. Novela vyhlášky stanoví některé změny - písemné práce a ústní maturity z AJ a ČJ přechází do kompetence školy, společná část MZ bude konána jen formou didaktických testů, které budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Podrobnosti o obsahu zkoušek vám sdělí vaši vyučující, kteří vás k maturitě budou připravovat. 

STRUKTURA MATURIT - JARO 2021

Přihlášky k maturitě je nutno podat do 1. 12. 2020 - zašlu vám je elektronicky, až budou k dispozici. 

Věra Gabrhelíková (dotazy: gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 19. 10. 2020

Škola vyhlašuje veřejnou zakázka malého rozsahu na opravu kanalizační přípojky.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče,

podle aktuálního nařízení vlády přecházíme kompletně na distanční výuku přes MS Office Teams, a to od 14. do 23. 10. 2020. V týdnu od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny a výuka neprobíhá. Při jakýchkoliv potížích s distanční výukou oslovte své třídní učitele (mail, Komens) nebo mě. 

Buďme optimističtí, zvládneme to a budeme doufat v obnovení kompletní výuky od 2. listopadu 2020.
Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude přesunut z 16. a 17. 10. 2020 na jiný termín, podle aktuálního vývoje situace.

 

VÝSTAVA MUŽ - KINO HVĚZDA 7. 10. 2020

Výstava instalovaná ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti a nazvaná MUŽ prezentuje veřejnosti práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Zastoupeny jsou zde všechny vyučované obory. Přehlídku, vytvořenou na společné zadání, připravili žáci umprumky a vyučující jednotlivých oborů ve spolupráci s pořádající institucí. Různorodé výtvarné polohy vystavených prací zahrnují jak volné umění, tak prakticky účelová a funkční řešení. Výstava byla finančně podpořena dotací z města Uherské Hradiště. 

Výstavu můžete navštívit do 25. října 2020.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZČR 10. 9. 2020

Vážení žáci a zaměstnanci školy, s ohledem na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdavotnictví ČR, vás prosím o dodržování povinnosti nosit roušky ve společných prostorách školy i při výuce ve třídách. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v celé budově.

Děkuji, Ivo Savara, ředitel školy

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 7. 9. 2020

Podzimní opravné maturitní zkoušky se budou konat v úterý 15. září 2020 podle následujícího rozpisu pro tři komise.

4.A

4.B

4.C

Jmenování maturitních komisí ZDE.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 7. 9. 2020

V rámci Dnů evropského dědictví, které proběhnou v Uherském Hradišti 12. a 13. 9. 2020, otevře své brány i Střední uměoleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, která sídlí v bývalém Justičním paláci na ulici Všehrdova 267 na Franklovce na tř.M.Malinovského 368. Přijďte si prohlédnout budovy formou komentovaných prohlídek a zúčastněnte se workshopu v našich grafických dílnách.

PODROBNÝ PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA SUPŠ UH

ZMĚNA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 31. 8. 2020

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situace proběhne zahájení školního roku v omezeném režimu - žáci se setkají pouze se svými třídními a poté s oborovými učiteli.

Pro 2. – 4. ročníky platí původní rozpis zahájení v 8 hodin. ROZPIS TŘÍD

Žáci prvních ročníků se dostaví do školy v 10 hodin a podle rozpisu ve vestibulu zahájí s třídními učiteli. Účast rodičů je možná.

Po úvodním setkání s třídními učiteli se žáci přesunou na obory.

Mgr. Ivo Savara, ředitel školy

 

 

INFORMACE O OBOROVÝCH PLENÉRECH 26. 8. 2020

Žáci 1.-3. ročníků absolvují od 7. do 11. září 2020 povinné pobyty v plenéru. Informace pro jednotlivé obory: design a fotka, keramika a socha, multimédia, grafika a malba. Oděv a obuv mají týdenní program ve škole s výjezdy. Další podrobnosti se žáci dozví od svých oborových vedoucích při zahájení školního roku. 

 

Čtvrté ročníky budou mít v plenérovém týdnu povinnou prezenční blokovou výuku maturitních předmětů. ROZPIS VÝUKY

TÝDEN UMPRUMÁKEM 16. 7. 2019

Letos poprvé ožívá umprumka i v průběhu letních prázdnin, kdy se realizují dva týdny příměstských táborů s názvem Týden umprumákem. Tento týden běží úspěšně první turnus a od 17. srpna bude ještě turnus druhý. Děti si během pěti dnů vyzkouší na několika oborech základní techniky a volnou tvorbu.

Podrobné informace a fotodokumentaci najdete ZDE

Televizní reportáž o táboře ZDE.

HEZKÉ LÉTO! 30. 6. 2020

Všem žákům a učitelům přejeme krásné léto a těšíme se na vás v září. Informace pro budoucí první ročníky budou zaslány v průběhu prázdnin poštou. Nástup do školy je v úterý 1. září v 8.00 hodin, slavnostní zahájení pro první ročníky bude v 10.00 hodin.

Od 7. do 11. září jedou všechny obory na plenér - podrobnosti vám sdělí vedoucí oborů (1. ročníky dostanou informace poštou).

Jakékoliv dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz)

Zobrazit všechny novinky