INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY 30. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče,

vážím si toho, že přistupujete k aktuálnímu distančnímu studiu zodpovědně, vstřícně a s trpělivostí. Reaguji na vaše podněty ohledně nesjednoceného zadávání úkolů – každý učitel zvolil způsob podle svých možností a podle požadavků předmětu v dobré víře, aby byla výuka co nejefektivnější. Prosím vás o pochopení a respektování této skutečnosti, která je pro všechny nová a občas je těžké se v ní zorientovat nejen pro vás, žáky a rodiče, ale také pro vaše vyučující. Všichni s nadějí vyhlížíme dobu, kdy se budeme zase potkávat na chodbách školy a všechno bude jednodušší. Než tato chvíle nastane, přeji vám mnoho sil. Ivo Savara, ředitel školy

Aktuální informace ministra školství k novému zákonu o SŠ vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Po dnešním vyjádření ministra školství vás chceme informovat o dalším vývoji situace.

Návrat do školy je zatím nejistý, počítá se s koncem května. Pokud tento stav nastane, maturity proběhnou následovně – po návratu do školy budou POUZE didaktické testy z ČJ a AJ, které bude opravovat škola, písemné práce z ČJ a AJ se letos psát nebudou. Od nástupu do školy by mohly za 3 týdny proběhnout ústní maturitní zkoušky, doba pro vypracování praktické maturity by byla zkrácena. Zatím se nepočítá se zrušením letních prázdnin. Pokud se školy neotevřou do 1. 6. 2020, maturity se konat letos nebudou a výsledek bude vypočten z průměru posledních 3 vysvědčení.

Milí žáci, prosíme vás o důsledné plnění úkolů, které dostáváte od vyučujících, využijte čas smysluplně a zachovejte si optimismus.

Jsme s vámi, vedení školy

 

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR bude v období uzavření školy z důvodu šíření koronaviru v kanceláři školy přítomen aspoň jeden pracovník v pondělí a ve středu v době od 9 do 12 hodin. Prosíme vás, abyste co nejvíce komunikovali telefonicky nebo mailem a pokud to není nezbytně nutné, abyste do budovy nevstupovali.

Přístup do školy je možný jen po předchozí domluvě s pracovníky kanceláře nebo s vedením.

V případě, že se nedovoláte na pevnou linku, směřujte své dotazy na pana ředitele Savaru - tel. 731 622 925

 

Děkujeme a všem přejeme hodně síly!

!ZMĚNA TERMÍNU 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!

Na základě vyhlášení výjimečného stavu v souvislosti se šířením koronaviru ruší ředitel školy termín druhého kola přijímacích zkoušek. Termín bude stanoven až na základě obnovení výuky ve školách. 

Pozvánky k talentovým zkouškám obdrží uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškami.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vyhlašuje od 11. 3. 2020 v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví uzavření školy, a to do odvolání.

Mimořádné opatření MZ

Dnes končí výuka již ve 13:00 hodin kvůli možnosti dojíždějících žáků dostat se bez potíží domů. 

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory Průmyslový design, Kamenosochařství a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, které proběhne v úterý 31. března 2020

Přihlášku do druhého kola doručte do školy písemně nebo osobně nejpozději do pondělí 16. března 2020. Tiskopis přihlášky ZDE.

Kritéria a podrobnější informace ke druhému kolu přijímacího řízení naleznete ZDE

Případné dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (tel. 776 331 287).

NAŘÍZENÍ KHS ZLÍN

Na základě rozhodnutí KHS Zlín oznamuje ředitel školy rodičům, že žáci, kteří pobývali o jarních prázdninách v Itálii a dalších zemích s výskytem onemocnění COVID-19, zůstanou od pondělí 9. 3. 2020 po dobu 14 dnů v karanténě, to znamená v režimu domácí výuky. Doporučení se týká i pedagogů a všech pracovníků školy.

Pokud se vás doporučení týká, kontaktujte vedení školy, děkujeme.

Podrobnější informace - Výzva KHS Zlín

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 22. - 24. 2. 2020

Obor Design obuvi prezentoval své vybrané modely v rámci brněnského veletrhu STYL/KABO na prestižním místě Kabo fóra, kde je měla možnost zhlédnout odborná veřejnost i návštěvníci veletrhu.

Ústředním tématem doprovodných přednášek byla cirkulace módy a její udržitelnost, která se zamýšlí nad konzumním chováním nejen spotřebitele, ale i výrobce, a hledá cestu, jak snížit množství odpadu. Recyklace je pro mladé návrháře stále aktuální a inspirativní téma a bude i do budoucna zdrojem dalších inovací.

 

INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 28. 2. 2020

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k nastálé epidemiologické situaci.

Vyjádření k 26. 2. 2020 ZDE. 

NAŠI ŽÁCI NA PŘEHLÍDCE GRAFIKA ROKU

Na prestižní výstavě Grafika roku 2019 byly vystaveny litografie žákyň naší školy, Barbory Miklové a Kateřiny Turkové. Gratulujeme!

Tato výstava předkládá výběr nejlepší současné grafické tvorby nejen profesionálních umělců, ale také studentů středních a vysokých uměleckých škol. Grafika roku pravidelně představuje divákům nové možnosti a trendy v současné grafické tvorbě. Výstavu můžete vidět v Praze v Obecním domě do 29. 2. 2020.

http://www.obecnidum.cz/vystava/31057/

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021

Výsledky přijímacích zkoušek na jednotlivé obory naleznete 5. února 2020 ZDE.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.Informace o zápisovém lístku ZDE.

Nepřijatým uchazečům budou poslány dopisy s rozhodnutím o nepřijetí, proti kterému lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Informace pro přijaté uchazeče ZDE.

Pro obory, které nebudou obsazeny v 1.kole přijímacího řízení, bude na konci února vyhlášeno 2. kolo, sledujte aktuality na supsuh.cz. Dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou ( gabrhelikova@supsuh.cz). 

SPOLUPRÁCE S DSC GALLERY PRAHA

Studenti 4. ročníku oboru multimédia a malba zahájili spolupráci s galerií současného umění v Praze prostřednictvím praktických cvičení, v rámci kterých navrhli redesign grafické značky, webových stránek a vytvořili výstavní soubor na téma / Motýlí efekt. Seznámili se se současnou uměleckou scénou a rozvinuli diskuzi o pozici umělce na trhu práce, prodeji současného umění na národním i mezinárodním trhu, propojení užitého a volného umění. Spolupráci podporuje Technologické Inovační Centrum Zlín.

FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium, bodové ohodnocení talentových zkoušek, které proběhly ve dnech 6. a 7. ledna 2020 se dozvíte ZDE. Výsledky jsou zveřejněny pod číslem, které vám bylo přiděleno v přijímacím řízení a obdrželi jste ho ve zvacím dopise k talentovým zkouškám. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů. Písemně vám bude podrobné bodování jednotlivých úkolů zasláno poštou do 21. 1. 2020. K bodům za TZ budou přičteny body za prospěch ze ZŠ podle kritérií, které jste taktéž obdrželi v dopise. Poté stanoví ředitel školy pořadí uchazečů a informace o přijetí a nepřijetí bude podle vyhlášky vyvěšena 5. února 2020. 

Před zveřejněním přijatých uchazečů nebo před rozhodnutím o nepřijetí se může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče dostavit do školy a může tak využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

Nahlížení do spisu (tabulek s pořadím přijatých uchazečů) bude umožněno od středy 15. ledna 2020 v kanceláři školy

 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SUPŠ se stala fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spolupráce mezi uměleckými vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu a přínosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Označení fakultní škola je uděleno mimořádně kvalitní střední škole a podtrhuje tak výjimečnost této školy s ohledem na dosavadní spolupráci s UTB, konkrétně Fakultou multimediálních komunikací.

Mnoho našich absolventů pokračuje ve studiu mimo jiné právě na zlínské univerzitě.

 

 

IMPRESIONISMUS A MÓDA – PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST středa 15.1. 2020 | 16.00–18.00

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Blanky Petrákové, která objasní souvislosti mezi malbou francouzských impresionistů, jejich modely a historií módy. Příklady ikonografických artefaktů vycházejí z unikátní výstavy v pařížském Musée d’Orsay konané v roce 2012.

Přednáška je zdarma, více informací na www.doart.cz.

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ CEDEFOP

Studentky 4. ročníku multimédií, Natálie Vičánková a Karolína Hubáčková, postoupily do finále mezinárodní soutěže CedefopPhotoAward 2019, Thessaloniki, Řecko, pořádanou organizací Cedefop zaměřenou na rozvoj odborného vzdělávání v členských zemích EU i dalších partnerských zemích. Na základě účasti v soutěži mají studentky možnost své práce prezentovat dále, ve spolupráci s portálem Refernet a podpořit tvorbu představy o odborném vzdělávaní v širším kontextu.

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2019-winners-announced

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA

Pamětní bronzová deska připomínající hrůzné činy státní bezpečnosti byla slavnostně odhalena dne 4. 10. 2019 za přítomnosti významných hostů v rámci oslav 80. výročí založení školy.

Domníváme se, že je důležité nezapomínat. Péče o paměťovou stopu je zodpovědností celé společnosti.

Financování pamětní desky podpořil Zlínský kraj i město Uherské Hradiště.

 

Zobrazit všechny novinky