MŠMT - PROGRAM EXCELENCE

Střední uměleckoprůmyslová škola se účastní Programu Excelence (vyhlašován MŠMT), který umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. Ve školní roce 2017/2018 šla finanční podpora za velmi dobrou přípravu žáků a za jejich úspěch v soutěži právě na obor oděv!

 

http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol

 

DESIGN ODĚVU

82 - 41 - M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – obor byl na SUPŠ Uherské Hradiště založen v roce 1994. Jeho výuka je založena na skloubení moderního výtvarného pojetí a precizního řemeslného zpracování. Základem je zvládnutí širokého spektra výtvarných disciplín, jako jsou kresba přírodnin, krajiny, architektury, studie zátiší, hlavy a figury. Na ně navazuje kvalitní krejčovská průprava zahrnutá v předmětech Konstrukce oděvů, Textilní materiály, Technologie a Praktická cvičení. Získané znalosti a dovednosti žáci uplatní při navrhování a modelování náročných originálních oděvů. Součástí studia je rovněž historie módy. Obor design oděvu můžete sledovat na facebooku. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA
Absolventi oboru Modelářství a návrhářství oděvu mohou ve studiu pokračovat na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření. V praxi nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři či modeláři v oděvních firmách, někteří si vyzkoušejí i realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi.
VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017