GRAFICKÝ DESIGN

82 - 41 - M/05 Grafický design – obor nabízí výuku, v níž se prolínají výtvarné disciplíny s výtvarně řemeslnými a užitou grafikou. Žáci se učí účinně používat grafickou stylizaci a zkratku, tříbí si vlastní citlivost k písmu, řeší úkoly z oblasti grafického designu a reklamy. Navrhují propagační materiály, jednotný vizuální firemní styl, velkoplošnou reklamu a obalový design. Učí se používat speciální grafické programy, graficky upravují reklamní tiskoviny, časopisy, knihy, zabývají se ilustrační tvorbou a studiem klasických grafických technik. Praktická výuka je doplněna o speciální technologii, která se zabývá materiály, historií a vývojem grafiky a polygrafie. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Grafický design má předpoklady pro samostatnou grafickou, designérskou nebo ilustrační tvorbu. Je připraven pro práci v grafických studiích, v různých reklamních agenturách, redakcích, nakladatelstvích a tiskárnách. Rovněž může pokračovat v dalším studiu na některé z vysokých škol výtvarné či výtvarně pedagogické orientace.

FOTOGALERIE Grafický design