KERAMIKA

82 - 41 - M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu obor vychoval řadu dnes již uznávaných osobností, z nichž mnohé působí i mimo oblast keramické tvorby. Studium je rozvrženo tak, aby v návaznosti na stupňující se nároky rozvíjelo individuální talent a schopnosti studenta. Jde především o růst invenční zdatnosti při navrhování a realizaci volné, užité, dekorativní a exteriérové keramiky. Důraz při studiu je kladen na zvládnutí základních řemeslných a výtvarných dovedností, jako je práce na hrnčířském kruhu, zhotovení modelu a sádrové formy, kresba podle živého modelu, popř. úvod do sochařské problematiky. Obor keramika můžete sledovat na facebooku. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení studia mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření, pracovat jako návrháři či realizátoři v keramických dílnách a závodech, mohou pracovat jako samostatní výtvarníci, případně se po dalším specializovaném studiu věnovat restaurátorství keramiky.

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI

Maxim Velčovský - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠUP v Praze - http://www.qubus.cz/index.php/cs
Daniel Piršč - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislavě - http://www.pirsc.cz/
Marek Vráblík - šéfdesigner ve společnosti Lasselsberger s.r.o.
Veronika Selingerová - keramický designér a organizátor sympozia Fenomén Gemer
Pavla Vachunová - keramický designér - http://www.tyformy.cz/
Eva Pelechová - keramický designér - http://www.evapelechova.com/work/
Ondřej Batoušek - keramický designér - http://www.batousek.com/
Tereza Zemancová - restaurátorka keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně
Markéta Brhelová - pedagog na oboru Restaurování keramiky - SSUD Brno

FOTOGALERIE Výběr prací 27.6.2014