PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy. Talentovou zkoušku tvoří tyto disciplíny: kreslená hlava (portrét dle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2), kresebný diktát, úkol podle zvoleného oboru (mod. zátiší dle předlohy nebo mal. plakát).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. rok 2021/2022, PŘIHLÁŠKA.
 

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ 13. 1. 2015

Žáci mohou být ubytováni na domově mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. 

Kontakt na vedoucí vychovatelku: Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz

Internetové stránky domova mládeže:

Domov mládeže PŘIHLÁŠKA k ubytování na Domov mládeže