ZPRÁVA O ŠABLONÁCH II duben 2021

SUPŠ II – Společně ve Škole, Práci i Škole je název projektu, který škola realizuje na základě výzvy MŠMT, pro kterou se obecně vžil název Šablony. Měli jsme velké štěstí, že značnou část projektu jsme zvládli realizovat ještě před uzavřením škol v říjnu. Rádi si připomínáme Projektové dny mimo školu, které jsme měli možnost strávit v Praze návštěvou Materiálové banky Matério nebo návštěvou NP Kuks, kde jsme se setkali s Ak. soch. Petrem Váňou. Petr Váňa je duší obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt s ním je nezapomenutelný. I v distančním režimu se nám daří realizovat doučování, což oceňují hlavně studenti 4. ročníků, kterým se takto snažíme usnadnit přípravu k maturitní zkoušce. Těšíme se, že jakmile se škola otevře, budeme moci na jednotlivých oborech přivítat škálu zajímavých osobností ze světa výtvarného umění, se kterými budeme realizovat Projektové dny ve škole. Jsme rádi, že i v příštím školním roce budeme moci zvát odborníky do výuky. Tentokrát pod záštitou projektu IKAP II, který realizuje KÚ Zlínského kraje. 

IKAP II 19. 4. 2021

Spolupráce středních škol a univerzitních pracovišť. 

 

V rámci projektu IKAP II jsme potěšení, že pro spolupráci SŠ a VŠ v podpoře talentovaných studentů byli z naší školy vybráni studenti do dvou ateliérů UTB Zlín. Naši studenti pracují v ateliéru doc. Martina Surmana (Projekty z oblasti designu nábytku, elektrospotřebičů, dopravních prostředků) a v ateliéru doc. Pavla Nogy (Grafický design, základy publikačního designu a korporátní design). Našim studentům a studentkám fandíme a držíme palce.  

 

PLETEME MĚSTO - SPOLEČNĚ

V rámci 80letého výročí založení SUPŠ budou v týdnu od  1. 10. do 6. 10. mladí umělci společně s veřejností a dětmi ze ZUŠ na vybraných místech tvořit pletené objety, které oživí a promění daná místa nevšedními uměleckými díly. Jedná se o projekt, který bude vidět a přesáhne svým rozsahem hranice regionu. Autorkou projektu je absolventka SUPŠ Uherské hradiště Eva Blahová, jejíž pletená díla přilákala pozornost před Národním divadlem, kde ztvárnila v nadživotní velikosti pletenou Marilyn Monroe, Adéle od Gustava Klimta a Fridu Kahlo. Více o projektu na www.pletememesto.cz.

 

LEKCE DOKUMENTÁRNÍHO FILMU S JANEM GOGOLOU ml. 3. 4. 2019

Současnými trendy dokumentárního filmu provedl studenty druhého ročníku multimédií dokumentarista Jan Gogola ml. Věnoval se hlavně mladým autorům, na ukázkách přiblížil odlišné přístupy evropských režisérů k formě i obsahu filmu.

Jan Gogola ml. patří mezi nejoriginálnější české dokumentaristy současnosti. Působí jako režisér, scénárista, dramaturg, publicista a pedagog. Jeho snímky charakterizuje specifický přístup ke snímané realitě, kterým systematicky narušuje zaužívané stereotypy.

 

PŘEDNÁŠKA O GALANTERII 21. 11. 2018

V pátek 26. října 2018 proběhla na oboru designu obuvi přednáška odborníka ing. Pokorného se zaměřením na galanterii. Studenti tak získali profesionální informace o střihových řešeních kabelek, aktovek, spisovek atd. Byli seznámeni s možnostmi používaných materiálů a komponentů pro realizaci jednoduchých i komplikovaných modelů. 

Projekt SPOLEČNĚ V UMĚNÍ, PRAXI I ŠKOLE

Projekt Společně v Umění, Praxi i Škole (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006863) je spolufinancován Evropskou unií a probíhá na naší škole od 4. září 2017. V rámci tohoto projektu realizuje naše škola širokou škálu aktivit - vzájemnou spolupráci vyučujících v projektové výuce, zapojení odborníků z praxe do výuky a například využití cizího jazyka v odborném vyučování. V rámci projektu také probíhá doučování studentů, pro vyučují jsou připravována školení k prohloubení a zkvalitnění využití ICT, o inkluzivním vzdělávání a další semináře, které mají za úkol rozvoj osobnostních a pedagogických dovedností. Zprávy z jednotlivých realizací zveřejňujeme na webových stránkách školy v sekci Aktuality.

 

PŘEDNÁŠKA GALINY MIKLÍNOVÉ 24. 5. 2018

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole - proběhla pro žáky oboru Grafický design v úterý 15. 5. 2018 přednáška MgA. .Galiny Miklínové. Galina Miklínová je režisérka, výtvarnice animovaných filmů a zároveň ilustrátorka dětských knih. V rámci přednášky, která byla věnována především její tvorbě, měli žáci možnost prohlédnout si celou řadu  ilustrovaných knih a také ukázky z tvorby animovaných filmů. Přednáška Galiny Miklínové, absolventky naší školy, se setkala s velkým ohlasem.  Více na: galinamiklinova.cz

 

FIKTIVNÍ FIRMA SE STÁVÁ REÁLNOU 25. 4. 2018
Do finále soutěže Můj první milión, která má za cíl realizovat podnikatelské záměry mladých, postoupily žákyně 3. ročníku Lucie Mudráková a Jitka Uhříčková, vypracovaly záměry a konzultovaly je s vyučujícími oboru Multimédia, Ekonomie a podnikatelskými inkubátory TIC ve Zlíně a PIK v Kunovicích. V soutěži naše škola obdržela dvě nominace, za Podporu podnikatelského myšlení a Nejaktivnější pedagogický přístup. Největším úspěchem je 1. místo, které získala Lucie Mudráková za autorskou dětskou knihu a aplikaci ilustrací na užité předměty.
METODICKÁ VÝUKA ANGLIČTINY PRO PEDAGOGY 25. 4. 2018
V projektu šablony pro SŠ vznikly nové pracovní listy, které rozvíjejí komunikaci v anglickém jazyce s ohledem na oborové zaměření. Žáci oboru Užitá malba mají možnost se prostřednictvím pracovních listů blíže seznámit s autory vystavujícími na Benátském bienále 2017. Cílem práce je navázání komunikace s umělci jako je malířka a scénografka Xenia Hausner, sochař a pedagog Graham Hay nebo v Česku žijící francouzský tvůrce Denis Defrancesco. Poté, co se žáci seznámí s tvorbou, biografií a splní úkoly k procvičení gramatiky a slovní zásoby, je jejich dalším úkolem sepsat dopis s otázkami jednomu z umělců. 
FOTOGALERIE Ukázka tvorby autorů představených v pracovních listech 25. 4. 2018
VÝVOJ FIKTIVNÍ FIRMY 24. 4. 2018

Fiktivní firma je podporována projektem Podpora podnikavosti žáků SŠ. Prvním aktivitou bylo zprostředkování studentské brigády, návrh a prodej kalendářů v Městském informačním centru ve spolupráci s ICM a Cafe21, dále navázala spolupráci s TIC a PIK podnikatelskými inkubátory, projektovými managery a nově vznikajícím projektem DABS, zaměřeným na etické a zdravé podnikání. Jedná o poskytnutí kanceláře, financování multifunkční učebny a založení Open Air Office, o prostředcích vhodných pro rozvoji podnikatelského myšlení žáků.

 

Díky šablonám zaměřeným na spolupráci s odborníky z praxe proběhla přednáška Zuzany Ševčíkové o hledání nových materiálů a využití prastaré technologie v současných podmínkách. Zuzana Ševčíková je absolventkou oboru Obuv, v současnosti studuje VŠUP a zabývá se experimentálním výzkumem troudnatce kopytovitého. Houba, lidově nazývaná choroš, má nečekané vlastnosti a v mnohém se podobá usni. Jestli je „useň“ z houby využitelná ve výrobě obuvi, ukáže čas. V září nás čeká workshop a výroba chorošových botek. více…

BÍLÁ HORA TROCHU JINAK 9. 4. 2018

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 navštívil spisovatel Josef Špidla naši školu s přednáškou Bílá hora trochu jinak, ve které seznámil žáky třetího ročníku se svou knihou Krvavý měsíc nad horou Liliavou. Tento historický román ze 17. století pohlíží na události doby bělohorské z pohledu moravského dějepisu a líčí i historická regionální fakta. Dále představil příběh románu Strážce modrého tunelu, ve kterém se objevuje budova naší školy, a pohovořil o dobových reáliích 50. let. Přednáška byla ukončena kvízem, za který byli žáci odměněni autorovými knihami. Akce byla realizována v rámci šablon III./2.4 - Nové metody ve výuce, pro ČJL.

HERECKÁ IMPROVIZACE A REŽIJNÍ CVIČENÍ 23. 3. 2018

Druhý ročník oboru Multimédia se připravuje na natáčení cvičení filmový autoportrét, žáci pracují s vlastním storryboardem, improvizují a hledají ve ztvárnění filmové herecké akce přirozený výraz pod vedením herečky a režisérky Vandy Kavkové, mají také prostor vyzkoušet si režijní práci a vést své spolužáky k dobrému hereckému výkonu, který je pro filmové ztvárnění nenahraditelnou součástí. Zvláště režijní práce s "neherci" je důležitou zkušenosti na poli studentské filmové tvorby. Cvičení jsou uskutečňována prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ.

 

HERECKÁ IMPROVIZACE A REŽIJNÍ CVIČENÍ fotogalerie 23. 3. 2018
VÝSTAVA VE SLOVÁCKÉM MUZEU 14. 3. 2018

Žáci 1. - 3. ročníku oboru Užitá malba navštívili v rámci realizace šablon výstavu ve Slováckém muzeu. Dvouhodinová komentovaná prohlídka výstavy Josefa Mžyka - Ohlédnutí proběhla ve čtvrtek 8. 3. 2018 za účasti kurátorky, PhDr. Milady Frolcové. Žáky doprovodil oborový vyučující Miroslav Malina. 

PŘEDNÁŠKA PRO GRAFICKÝ DESIGN 28. 2. 2018

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole proběhla ve středu 14. 2. 2018 přednáška na téma - Grafický design jako sociální odraz společnosti. 
Přednášku připravil doc. Mg. A. Pavel Noga  ArtD., pedagog působící na FMK UTB ve Zlíně. Žáci se seznámili s významnými osobnostmi grafického designu, ale i s různými přístupy a přesahy v oboru. Zároveň zhlédli prezentaci prací studentů oboru grafického designu na FMK UTB ve Zlíně. Přednášky se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku a vyučující oboru Grafický design. http://www.pavelnoga.cz/

FINÁLE SOUTĚŽE MŮJ PRVNÍ MILIÓN 27. 2. 2018

V rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ postoupily žákyně Jitka Uhříčková z oboru Multimédia a Lucie Mudráková z oboru Grafický design do finále soutěže Můj první milión. Vlastní podnikatelský záměr budou prezentovat před odbornou porotou 13. 3. 2018 v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. V prezentaci řeší konkrétní postup, který povede k realizaci záměru, stanovení cílových zákazníků, distribuci a místo prodeje,odhad tržeb na příští rok a vývoj produktu do dalších let.

SPOLUPRÁCE S HEREČKOU VANDOU KAVKOVOU 8. 2. 2018

V rámci výuky technologie 2. roč. oboru Multimédia se současní žáci mohli poprvé setkat s herečkou a lektorkou Vandou Kavkovou, která třetím rokem obohacuje výuku audiovize o své nemalé zkušenosti z oblasti režie a herectví. Na prvním setkání studenti zhlédli krátké filmy na téma autoportrét, jak od absolventů kurzu, tak od uchazečů o vysokoškolské studium. Téma autoportrét je častým zadáním u přijímacího řízení na VŠ zaměřených na audiovizuální praxi, a proto bylo zvoleno pro setkávání v hodinách, které jsou uskutečňovány prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ.Ukázky studentských prací naleznete zde.

 

UKÁZKY Z REŽIJNÍCH CVIČENÍ Spolupráce žáků s Vandou Kavkovou a studenty herectví ze Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně 8. 2. 2018
Zobrazit všechny novinky