SOUČASNOST 7. 5. 2015

Dnešní střední uměleckoprůmyslová škola se řadí s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí svůj talent a pokračuje v dalším studiu na vysokých školách (Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a obdobných vysokých školách u nás i v zahraničí). To samotné už svědčí o kvalitním vedení školy, protože úroveň se vždy odvíjí od obsazení pedagogického sboru fundovanými odborníky. Video o škole.

HISTORIE

Počátky historie SUPŠ v Uherském Hradišti souvisejí s existencí bývalé Školy umění ve Zlíně, která byla založena v roce 1939 firmou Baťa. Ve škole byly prosazovány moderní koncepce výuky poučené progresivními tendencemi evropského meziválečného uměleckého školství - Gropiova Bauhausu, či moderního utilitárního pojetí amerických škol. Škola umění v té době poskytovala výtvarné vzdělání téměř na úrovni vysokoškolského studia a podporovala tak růst mladých výtvarných talentů i v době války. V roce 1952 škola přesídlila do Uherského Hradiště a na vynikající tradici Školy umění ve Zlíně nejenom těsně navázala, ale snažila se ji nadále prohlubovat a rozvíjet. Více o škole.

FOTOGALERIE Z minulosti a současnosti 20. století
KAPELA BODLÁCI

V roce 1961 se umprumce nevyhnul dosah rock'n'rollového vábení. Vznikla zde skupina Bodláci, která nastoupila obvyklou beatovou cestu po sobotních a nedělních čajích v Hradišti a okolí. Na sólovou kytaru hrál a zpíval Petr Foltera. Na doprovodnou kytaru hrál, zpíval a texty psal Alexandr Babraj. Dalším textařem a zpěvákem současně byl Josef Kaloč. Společně s nimi ještě zpíval Rudolf Sacký. Zatímco bubeník byl stabilní - Vladimiro Miszak, baskytaristé se měnili: Stanislava Kyncla vystřídal Pavel Rimský, Rimského Otto Bílek, Bílka Pavel Vráblík a Vráblíka zpět zase Bílek. Koncerty Bodláků byly na Redutě, v sále Lidového domu nebo ve Slováckém divadle.

 

 

 

FOTOGALERIE kapela Bodláci
OTMAR OLIVA

Oliva Otmar, Česká republika, Velehrad, nar. 19. února 1952 Olomouc, akademický sochař, medailér. Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti (1967-1972,) Akademie výtvarných umění v Praze (1972-1978), pedagogická činnost - profesor na Scuola dell' arte Spirituale při Studijním institutu Ezio Aletti v Římě, volná sochařská tvorba je duchovně orientovaná na křesťanské duchovní tradice.

MAXIM VELČOVSKÝ

Maxim Velčovský je český designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vystavoval v Česku i ve světě a jeho práce jsou zařazeny ve sbírkáchUměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu. Navrhuje designové výrobky ve vlastním studiu Qubus, křišťálové výrobky pro firmu Bohemia Machine a působí jako umělecký ředitel firmy Lasvit.

DAN PIRŠČ Významní absloventi 26. 3. 2015

Daniel Piršč v roce 2003 absolvoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Po dokončení studií se odebral na jih Moravy, kde si splnil svůj sen a založil zde autorský ateliér Studio Pirsc Porcelain, jenž je alternativou velkovýroby. Daniel Piršč se ve své tvorbě věnuje výhradně porcelánu a v tomto oboru stal se jedním z nejlepších v České republice.

VLADIMÍR KOKOLIA Významní absloventi 26. 3. 2015

Vladimír Kokolia (27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. V letech 1984 - 1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1992  je na AVU v Praze vedoucím pedagogem ateliéru Grafika II, V roce 2006 byl jmenován profesorem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990.

IVAN THEIMER Významní absloventi 26. 3. 2015

Ivan Theimer se narodil roku 1944 v Olomouci. V letech 1963-1965 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Ivan Theimer pracoval od 70. let na řadě úspěšných veřejných realizací. V 80. letech vytvořil pro sídlo francouzského prezidenta - Elysejský palác v Paříži - známou skupinu obelisků. Z dalších významných počinů na území Paříže je třeba zmínit Monument lidských práv na Martových polích.

BORIS JIRKŮ Významní absloventi 26. 3. 2015

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění , v ateliéru prof.akad.mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jako rektor. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

MILENA DOPITOVÁ

Milena Dopitová, nar.1963, která se prosadila již v průběhu devadesátých let jako výrazná protagonistka a první silná ženská osobnost nastupující mladé generace, má mimořádnou pozici na české i mezinárodní výtvarné scéně.

Stefan Milkov patří dnes již ke klasikům českého sochařství. Studium na vysoké škole uměleckoprůmyslové dokončil v roce 1982 a kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově rodící se generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl Stefan Milkov zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Ještě za studií vzniklo přátelství s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou (další členové Tvrdohlavých) a společně také začali organizovat výstavu, sice v rámci školního salonu, ale přeci jen odlišnou, a tak byla po zahájení zakázána. více…

PETR NIKL

Petr Nikl, nar. 8. listopadu 1960 ve Zlíně, český malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Byl členem již zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví. Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost. Vystavoval masky, které se podobaly podivným zvířatům, sám v nich pak vystupoval. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Zpočátku se věnoval spíše malbě, grafice a kresbě.

VLADISLAV VACULKA Významní pedagogové 26. 3. 2015

Vladislav Vaculka (3. ledna 1914, Jarošov u Uherského Hradiště - 27. září 1977, Uherské Hradiště) byl český malíř, grafik, keramik a sochař.Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1974 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1970 začal umělecky spolupracovat s akademickým sochařem Otmarem Olivou, který tam patřil k jeho žákům. Dne 27. září 1977 zemřel na následky infarktu poté, co u něj doma byla provedena domovní prohlídka jako důsledek udání, že ilustroval samizdatovou sbírku básní Jana Skácela.