UŽITÁ MALBA

82 - 41 - M/01 Užitá malba – patří na SUPŠ UH k nejstarším oborům. Navazuje na tradici zlínské Školy umění, která do Uherského Hradiště přesídlila v roce 1952. Náplní výuky je široké spektrum činností, jejichž společným jmenovatelem je práce s barvou jako významným výtvarným fenoménem. Jde o její uplatnění v polohách od volné malířské tvorby přes využití v architektuře až po její účin v současné monumentální moderní reklamě. Důraz se klade na zvládnutí klasických technik malby a jejich technologických složek, jako jsou akvarel, kvaš, olejomalba, mozaika, vitráž či freska. Mnohotvárné úkoly zadávané žákům jsou často spjaty se společenskými potřebami a zakázkou. Facebook oboruKontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru Užitá malba mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření. Nejčastěji volí AVU Praha, VŠUP Praha či FaVU Brno, výjimkou není ani studium architektury nebo restaurátorství. Své nabyté schopnosti a dovednosti mohou absolventi rovněž nabídnout reklamním agenturám nebo se mohou zapojit do realizace technologií zažívajících v dnešní době renesanci, vitráž, mozaika, freska.

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 13. 11. 2017